overzicht-basisonderwijs
pagina-informatie.nl

Hoofdpagina | Favorieten | Alle onderwerpen | Statistieken | Meedoen?


  Advertentie
  Cito
Beter toetsen met Cito Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Daardoor bent u volledig op de hoogte. Welke toetsen worden er afgenomen? Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder andere: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die alle kinderen in groep 4 moeten kunnen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen door het leerjaar heen aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. Belang van de toetsen Om welke reden neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Wat is het belang van de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen vast te leggen. Door tweemaal per jaar te toetsen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg vooruitgang boeken. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.
-
- https://basisschool.eigenstart
- https://beteronderwijs.linkjes
- https://citotoetseningroep4.jo

  Overzicht
Voorbereiden op de toetsen Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook dagelijks terug. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.
- https://educatie-info.beginspo
- http://onderwijsinfo.bekijk-me


  Cito-toets thuis oefenen
Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Met meer dan 330 oefeningen per boek bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen en taal komt alle inhoud aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.
-
- https://educatie.bestevanhetne
- https://citotrainer.linkcommun

  Conclusie
In groep 4 van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn van belang omdat ze de leerlijn van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig klaargestoomd voor de toetsen van groep 4.
-
- https://ouders-en-onderwijs.li
- https://onderwijs.vindnu.com/
- https://onderwijs-en-ouders.bo
 

Copyright 2016 pagina-informatie.nl

Er staan 25 links op deze pagina.
Laatst aangepast: 03-10-2020
Meld een URL!